Przejdź do treści

Dotacje z UE

Nasze przedsiębiorstwo z powodzeniem korzysta ze środków z funduszy unijnych:

W 2008 roku podpisaliśmy umowę w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje
w przedsiębiorstwa. Na zakup żurawia wieżowego marki FM Gru 1355.
W 2010 roku podpisaliśmy umowę w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje
w przedsiębiorstwa. Na zakup podnośnika montażowego na podwoziu w celu podniesienia konkurencyjności firmy.
Składaliśmy też dwa wnioski w ramach Funduszy Strukturalnych działanie 2.3, które zostały ocenione pozytywnie i zakwalifikowały się do otrzymania wsparcia jednak instytucja finansująca PARP nie posiadała wystarczających środków finansowych.

BIURO ZARZĄDU
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Elzambud Sp. z o.o.

Zadowolenie inwestora pozostaje dla nas najważniejszym celem