Przejdź do treści

Remonty i modernizacje

Poznaj szczegóły realizacji lub przejdź do galerii klikając w „+”

Kompleksowy remont stołówki zlokalizowanej w budynku Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych obejmował:

– Prace hydrauliczne
– Prace elektryczne
– Prace płytkarskie
– Prace malarskie
– Wykonanie zabudów gipsowo – kartonowych
– Wykonanie i montaż stolarki meblowej i budowlanej

W trakcie prowadzonych prac wykonano między innymi:

wymienię stolarki okiennej,
instalacje: elektryczną, wentylacyjną, grzewczą, sanitarną, zimnej wody oraz kanalizację sanitarną.
przeprowadzono termomodernizację obiektu
zamontowano charakterystyczną iglicę wykonaną jako stalową konstrukcję, pokrytą chromoniklowaną blachą, lśniącą w słońcu
odrestaurowano zegar umieszczony na fasadzie budynku

Prace obejmowały:

fundamentowanie pośrednie w oparciu o studnie żelbetowe
konstrukcję mieszaną żelbetową i murową
Powierzchnia użytkowa: ok. 1 800 m2

Realizacja robót przebiegała w konsultacji z Wojewódzki Konserwatorem Zabytków.

Renowacja budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie
Celem było wykonanie prac związanych z remontem elewacji wraz z częściową wymianą i renowacją stolarki budowlanej budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie wpisanego jako dobro kultury do rejestru zabytków pod numerem 501/96

Zakres prac remontowo-konserwatorskich Budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie m.in :

przygotowanie do malowania i malowanie elewacji budynku,
wymiana schodów zewnętrznych,
renowacja detali architektonicznych,
wymiana stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
częściowa wymiana i renowacja stolarki drzwiowej,
wykonanie instalacji elektrycznej,
rekultywacja terenu zieleni wokół budynku.

Zakres robót obejmował:
– Termoizolację budynku gimazjum a w tym: 
* ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, 
* ocieplenie stropodachów,
* wymianę stolarki okiennej,
* wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
* modernizację instalacji c.w.u.,
* modernizację instalacji c.o.,
* modernizację węzłów c.w.u. oraz c.o.
* montaż urządzeń wentylacji mechanicznej w starej sali gimnastycznej,
* montaż urządzeń wentylacji mechanicznej w tzw. sali tartanowej,
– Wykonanie remontu części pomieszczeń w budynku gimnazjum
– Wykonanie iglicy na dachu
– Wykonanie instalacji odgromowej
– Remont instalacji kanalizacji deszczowej
– Remont części przyłącza kanalizacji deszczowej
– Wykonanie instalacji elektrycznej słąboprądowych i silnoprądowych
– Wykonanie instalacji elektrycznej SASP
– Wykonanie instalacji słaboprądowej CCTV
– Wykonanie tablicy informacyjnej
– Wykonanie tablicy pamiątkowej

Termomodernizacja Zespołu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie obejmuje: wymianę instalacji c.o. w budynku Domu Pielgrzyma, modernizację instalacji c.w.u wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Domu Pielgrzyma, termomodernizację Domu Pielgrzyma, wymianę instalacji c.o – w budynku handlowo-biurowym, termomodernizację budynku biurowo-handlowego, modernizację instalacji grzewczej w Bazylice Mniejszej, termomodernizację Bazyliki Mniejszej, wymianę sieci cieplnej na terenie Sanktuarium, budowę rozdzielni cieplnej. Prace budowlane realizowane są pod kontrolą konserwatorską.

Termin realizacji 31.03.2014 rok.

W ramach przebudowy budynek został wyposażony w windę oraz nowe instalacje i urządzenia niezbędne do funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa oraz Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu.

Przeprowadzone prace budowlane obejmowały między innymi:

Wyburzenia istniejących ścianek
Budowa nowych ścian podziału wewnętrznego
Wykonanie przekuć w ściankach
Wykonanie podciągów i nadproży
Wykonanie konstrukcji wzmacniającej strop serwerowni
Fundamenty pod agregaty prądotwórcze
Wymiana posadzek
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Wykonanie podłóg technicznych
Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych
Wykonanie docieplenia i nowego pokrycia dachu
Wykonanie konstrukcji nośnej podtrzymującej urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne na dachu
Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz wszystkie dostawy towarzyszące (np. UPS-y, oprogramowanie itp.)

Budowa rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu

Prace budowlane wykonywane były w obiekcie objętym ochroną konserwatorską na mocy ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568, z późn. zm.)

Wykonanie robót budowlanych obejmowało m.in.:

utworzenie dziewięciu w pełni wyposażonych pracowni do kształcenia zawodowego,
w tym:
trzech pracowni do szkolenia zawodowego kucharzy, techników żywienia
i gospodarstwa domowego, dietetyków, organizatorów usług gastronomicznych
dwóch pracowni do szkolenia zawodowego cukierników, w tym pracowni czekolady
pracowni do nauki obsługi konsumentów w ramach szkolenia zawodowego techników żywienia i techników usług gastronomicznych oraz kelnerów
pracowni sensorycznej z wyposażeniem wraz z pomieszczeniem przygotowania próbek
pracowni chemicznej z wyposażeniem
pracowni mikrobiologicznej z wyposażeniem wraz z zapleczem
utworzenie pracowni dydaktyczno-audiowizualnej z wyposażeniem do teoretycznego szkolenia zawodowego oraz przeprowadzania instruktażu na zajęciach praktycznych realizowanych w kuchni profesjonalnej
utworzenie węzła sanitarnego dla uczniów
utworzenie pracowni kuchni profesjonalnej z wyposażeniem, wraz z zapleczem i ladą ekspozycyjno-eksploatacyjną oraz dźwigiem towarowym
utworzenie pracowni restauracyjnej połączonej z bufetem
utworzenie pracowni do szkolenia zawodowego hotelarzy z pokojami 1 i 2 osobowymi
z zapleczem sanitarnym wraz z recepcją i zapleczem socjalnym, w piwnicy utworzono pralnię maglem oraz magazyn żywności dla pracowni restauracyjnej
dostosowanie szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych
przebudowę części administracyjnej na pracownie hotelarskie
wymianę stolarki okiennej
rozbudowę budynku o łącznik prowadzący z zaplecza pracowni profesjonalnej do piwnicy budynku z pracowniami hotelarskimi
remont tarasu od strony boiska
instalację wod.-kan., c.o., węzła cieplnego i gazowej
instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
instalacje elektryczne
prace konserwatorskie polegające na renowacji majoliki w pracowni restauracyjnej
przyłącza wod-kan, kanalizacji deszczowej i instalacji p.poż.
zagospodarowanie terenu (drogi, parkingi, dojścia, ogrodzenie, zieleń)
dostawę i montaż w modernizowanych pomieszczeniach wyposażenia, spełniającego warunki wyposażenia dla potrzeb gastronomicznych.

Remont dworca kolejowego w Elblągu
Przebudowa budynku dworca kolejowego z podziałem obiektu na:

część przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego
część biurową
pokoje gościnne
powierzchnie handlowo-usługowe
świetlicę miejską
szalet
pomieszczenia administracyjne i gospodarcze
pomieszczenia magazynowe i nieużytkowe i nieużytkowe

Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej.

Zakres prac wykonywanych w zabytkowym budynku Biblioteki Elbląskiej (o powierzchni użytkowej 1.511,07 m²) oraz zabytkowym obiekcie poprzemysłowym (o powierzchni użytkowej 1.250,47 m²) obejmuje prace remontowe oraz modernizacyjno – adaptacyjne.

Realizowane prace polegały na kapitalnym remoncie oraz:

Adaptacji strychu na pomieszczenia użytkowe, pełniące funkcje: sali audiowizualnej, galerii oraz sali tradycji i klubu środowiskowego;
Adaptacji piwnic biblioteki na pomieszczenia użytkowe pełniące funkcje: sal warsztatowej – papierni artystycznej, biblioteki wirtualnej, Sali wystawowej i klubowej;
Adaptacji pomieszczeń parteru na potrzeby sali konferencyjno – widowiskowej;
Modernizacji pomieszczeń parteru na potrzeby czytelni specjalistycznych, centralnej wypożyczalni oraz Biblioteki Przedsiębiorczości;
Modernizacji pomieszczeń I piętra na Pracownię Badań Regionalnych i Pracownię Archiwistyczną;
Modernizacji obiektu poprzemysłowego przy ul. Św. Ducha 25 – pomieszczenia dla potrzeb przechowywania zabytków zbiorów Biblioteki Elbląskiej, pomieszczenia udostępniane na potrzeby działalności Biblioteki Pedagogicznej oraz adaptacja części parteru na księgarnię.
Kompleksowej wymianie instalacji wewnętrznych i przyłączy zewnętrznych.

 

BIURO ZARZĄDU
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Elzambud Sp. z o.o.

Zadowolenie inwestora pozostaje dla nas najważniejszym celem