Przejdź do treści

Budownictwo ogólne

Poznaj szczegóły realizacji lub przejdź do galerii klikając w „+”

Obiekt łączy w sobie funkcje rekreacyjną i sportową, stanowi wypełnienie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy i może w nim jednocześnie na przebywać 216 osób. Centrum Rekreacji Wodnej jest w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada bezprogowe wejście do budynku oraz windę. Przy budynku zapewniono około 200 miejsc postojowych w tym 9 dla osób niepełnosprawnych.

Centrum Rekreacji Wodnej podzielone jest na trzy strefy. W pierwszej znajduję się niecka basenu sportowego o długości 25 m, posiadająca 8 szerokich torów. Na tym basenie mogą odbywać się zawody rangi mistrzowskiej. Przy tej niecce znajdują się trybuny na 188 miejsc siedzących i 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W kolejnej strefie mamy basen do nauki pływania o wymiarach 13,7 x 7,0 m, basen rekreacyjny o powierzchni 220 m2 oraz basenu dla dzieci o głębokości do 0,5 m wraz z atrakcjami i urządzeniami rekreacyjnymi.

W tej samej strefie można również skorzystać z dwóch jacuzzi.

Trzecia strefa przeznaczona jest do relaksu. Znajdziemy tam kompleks saun (sucha, parowa, biosauna), strefę schładzania jak i strefę z podgrzewanymi leżakami.

Ściany zewnętrzne budynku oraz przegroda między strefą sportową i rekreacyjną są przeszklone przez co obiekt jest oświetlony światłem naturalnym. W każdej części panują różne temperatury wody i otoczenia co sprawia, że budynek jest doskonale dostosowany zarówno do użytku przez amatorów, rodzin z dziećmi jak i przez profesjonalne grupy treningowe. Kolejnym elementem jest bar, który znajduje się na piętrze, z którego mamy widok na cały obiekt, można z niego obserwować zarówno imprezy sportowe jak i zajęcia na basenie do nauki pływania.

Technologia wykonania obiektu :

Obiekt posadowiony na palach, które zakotwiono w masywnych oczepach żelbetowych. Połączenie oczepów ze ścianami fundamentowymi i słupami zaizolowano w technologii mat bentonitowych oraz wykonano pionową izolację ścian fundamentowych i poziomą posadzek Maphetene SA firmy Mapei.
Założono układ konstrukcyjny słupowo – ryglowy budynku w połączeniu z układem tradycyjnym na ścianach murowanych i żelbetowych.
Ściany nośne częściowo wykonane są z bloczków silikatowych, a częściowo jako żelbetowe tarcze prefabrykowane,
Niecka basenu sportowego wykonana została w technologii spawanej, ze stali nierdzewnej, pozostałe wykonano w technologii żelbetowej jako oparte na słupach w kondygnacji podziemnej.
Basen schładzający w kompleksie saun w całości wykonany jest z elementów prefabrykowanych.
Konstrukcja dachu oparta jest na żelbetowych słupach, nad częścią basenową wiązary wykonane zostały z drewna klejonego jako łukowe belki dwuprzegubowe. Ich rozpiętość sięga 34,5 metra przy wysokości wiązara sięgająca 2,2 m. Natomiast nad pozostałą częścią budynku wykonano żelbetowy płaski stropodach.

Centrum Rekreacji Wodnej cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Elbląga
i okolic. Częściowo wypełniło lukę, która powstała po zamknięciu otwartego kąpieliska miejskiego.

Na ogromne podkreślenie zasługuje fakt , iż dzięki zastosowanym przez Konsorcjum PBM Elzambud Sp. z o.o. i Moris Polska Sp. z. o.o., rozwiązaniom technicznym i technologicznym Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” jest jednym z niewielu obiektów tego typu w Polsce, które przynosi zyski. Przewidziane w trakcie planowania inwestycji obłożenie obiektu gwarantujące pokrycie kosztów funkcjonowania obiektu w ilości 600 osób na dobę w krótkim czasie zostało przekroczone i wielokrotnie przekracza 1200 osób na dobę.

W chwili obecnej planowany jest drugi etap inwestycji gdzie wyremontowana zostanie nieużytkowana część basenu odkrytego a na pozostałym terenie mają powstać elementy infrastruktury do sportów wodnych takich jak rowery i narty wodne.

Inwestycja polega na kompleksowej realizacji hali sportowej stanowiącej budynek wolnostojący o konstrukcji stalowej, szkieletowo – łukowej. Obiekt połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym oraz budynkiem zaplecza hali sportowej, przyległym wzdłuż trzech boków hali w kształcie litery C.

Realizacja obejmuje również:

Budowę instalacji: wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej i odgromowej.

Budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplnego.

Zagospodarowania terenu: budowa boiska sportowego o wymiarach 44 x 22 m, budowa chodników, parkingów placów manewrowych, wykonanie trawników, nasadzenie zieleni

Powierzchnia użytkowa: 1 907,70 m²

Kubatura: 10 856,00 m³

Powierzchnia zabudowy: 2 144,00 m²

Realizacja robót ziemnych, fundamentowych i trzech kondygnacji garaży podziemnych w budynku biurowo-usługowym realizowanym pod roboczą nazwą ,,Olivia Star”. Roboty wykonywane były w terminie od 29.06.2015 do 16.10.2015r. Będzie to najwyższy budynek w Gdańsku liczący 37 pięter. Wszystkie roboty monolityczne czyli: Stopy ,ławy fundamentowe, ściany żelbetowe (szalowane jednostronnie), szacht wentylacyjno-windowy w technologii monolitycznej, stropy ze spadkami.

Budowa budynku Straży Granicznej na Morskim Przejściu Granicznym w Elblągu.

Zakres robót obejmował:
– Budowę nowego obiektu i przylegających do niego pięciu boksów garażowych wraz z ciągiem pieszym, drogami i miejscami garażowymi
– Rozbiórce istniejącego budynku znajdującego się przy ul. Kotwiczej 2 w Elblągu
– Budowie kolejnych pięciu boksów garażowych w miejscu wyburzonego budynku, w tym jednego boksu z przeznaczeniem dla jednostki pływające, pozostałych dróg, parkingów i ciągów pieszych, dwóch boksów przeznaczonych dla psów służbowych, ogrodzenia terenu i wału przeciwpowodziowego

Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej w Elblągu.

Zakres robót obejmował:
– Przebudowę niecek basenowych
– Przebudowę plaż basenowych
– Przebudowę wentylacji budynku wraz z automatyką sterowania
– Zmianę technologii uzdatniania wody wraz z automatyką sterownia
– Roboty wykończeniowe w ciągach komunikacyjnych parteru i I piętra
– Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym: dostawę i montaż dźwigu osobowego, wykonanie zespołu szatniowego wraz z węzłem sanitarnym
– Przebudowę toalet 
– Przebudowę szatni
– Wymianę instalacji wod-kan
– Wymianę instalacji elektrycznych
– Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
– Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych
– Wykonanie sufitów podwieszanych nad małą niecką
– Wykonanie remontu klatki schodowej
– Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Osiedle domów jednorodzinnych – 'Grodzieńska Residence’

Inwestycja obejmowała całkowite stworzenie nowego osiedla mieszkaniowego.
Budowa obejmowała 23 budynki w zabudowie bliźniaczej, zapewniając mieszkańcom kameralność osiedla.

Zakres prac obejmował budowę budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej.

Budowa restauracji Max Burger w Gdańsku. 
Zakres prac obejmował: budowę budynku restauracji wraz z koniecznym wyposażeniem, roboty drogowe, zagospodarowanie terenu.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Szopy

Zakres inwestycji obejmował budowę kompletnej stacji uzdatniania wody o wydajności 250 m3/h, przy dwustopniowej filtracji ciśnieniowej na 8 filtrach pionowych a w tym:
– Budowę dwóch hal technologicznych
– Budowę pomieszczeń socjalnych oraz administracyjnych
– Budowę dróg oraz ciągów pieszojezdnych
– Montaż dwóch zbiorników na wodę
– Zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie terenów zielonych oraz ogrodzenie

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krupin, gm. Rychliki.

Zakres prac obejmował:
– Roboty ziemne
– Wykonanie drugiego punktu poboru wody, wraz z niezbędną infrastrukturą
– Rozbiórkę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody
– Budowę nowego budynku wraz z niezbędną technologią
– Wymianę i montaż pompy w istniejącej studni
– Roboty drogowe
– Wykonanie zbiornika retencyjnego 

BIURO ZARZĄDU
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Elzambud Sp. z o.o.

Zadowolenie inwestora pozostaje dla nas najważniejszym celem