Przejdź do treści

Budownictwo hydrotechniczne

Poznaj szczegóły realizacji lub przejdź do galerii klikając w „+”

Rozbudowa portu w Kątach Rybackich w ramach ,, Programu Pętla Żuław’’

Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 8.894,2 m2 powierzchni części lądowej oraz 478m2 powierzchni zajętego akwenu poprzez urządzenia wodne – pomosty pływające.

Zakres Inwestycji obejmuje wykonanie:

Przystani żeglarskiej umożliwiającej kilkudniowe cumowanie jachtów do pływających pontonów z przyłączami energetycznymi o wymiarach 60 m długości i 4 m szerokości.
Parterowego budynku sanitarno-socjalnego o powierzchni zabudowy 123m2, umożliwiającego żeglarzom przygotowanie posiłków, kąpiel i skorzystanie z toalet.
Pomostu stałego drewnianego o wymiarach 59m długości i 4 m szerokości posadowionego na stalowych słupach.
Parkingu na 64 miejsca postojowe służącego poza sezonem na składowanie jachtów.
Slipu betonowego umożliwiającego wodowanie jachtów
placu manewrowego o powierzchni 780m2.
Chodników i drogi dojazdowej do slipu, pomostu i budynku sanitarno-socjalnego.

Budowa przystani żeglarskiej w Sztutowie

Budowa przystani żeglarskiej usytuowana jest w okolicy mostu zwodzonego na wysokości miejscowości Sztutowo w brzegu rzeki Wisły Królewieckiej. Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje 3.715m2 powierzchni części lądowej oraz o 160 m2 powierzchni zajętego akwenu poprzez urządzenia wodne – pomosty pływające.

Zakres Inwestycji obejmuje wykonanie:

Slipu umożliwiającego wodowanie jachtów.
Umocnienia antyerozyjnego brzegu rzeki ( wykonanie od strony rzeki palisady i okładziny z materaców gabionowych).
Pontonów pływających o wymiarach 40m długości i 4 m szerokości umożliwiającego czasowe cumowanie jachtów oczekających na opuszczenie zwodzonego mostu na Wiśle Królewieckiej.
Parkingu na 5 miejsc postojowych
Drogi gruntowej umocnionej (powierzchnia 335,5m2)
Estrady o średnicy 10m oraz dróg i ciągów pieszych o całkowitej powierzchni 705,6m2

Infrastruktura portowa nad Jeziorem Ryńskim
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim w Rynie

Zakres prac obejmował:

1. przebudowę i budowę ciągu pieszego oraz pieszo – rowerowego wraz z elementami małej architektury i terenami zielonymi

2. modernizację istniejących pomostów stałych

3. przebudowę i budowę infrastruktury technicznej: oświetlenia terenu i kanalizacji deszczowej z której po podczyszczeniu w separatorach z osadnikiem lub poprzez poduszki sorpcyjne w studzienkach wody opadowe odprowadzane zostały do jeziora Ryńskiego.

Zakres prac obejmował:

wykonanie umocnienia brzegu rzeki oraz zatoki z palisady drewnianej i materacy gabionowych,
budowę przystani kajakowej tworzącej zatokę, na której znajdują się pomosty pływające, które są połączone z brzegiem za pomocą trapów ruchomych,
budowę trzech wiat wypoczynkowych,
budowę parkingu,
budowę nawierzchni pieszo-jezdnych,
budowę nawierzchni pieszych,
oświetlenie wiat wypoczynkowych oraz oświetlenie parkowe,
rozmieszczenie elementów małej architektury, ławek parkowych, koszy na śmieci, elementów placu zabaw , klocków betonowych,

Budowa terminalu portu morskiego w Elblągu
ROZBUDOWA PORTU MORSKIEGO O MIEJSCA ODPRAW PASZPORTOWO – CELNYCH PRZY UL. PORTOWEJ
W ELBLĄGU – ETAP I
Roboty ogólnobudowlane – roboty ziemne, płyta fundamentowa, ściany fundamentowe, słupy żelbetowe, fasady szklane z konstrukcją nośną, podkłady posadzkowe, daszki wraz z konstrukcją przy stropodachu, roboty kowalsko – ślusarskie, stolarka okienna, roboty tynkarskie, posadzki, sufity podwieszane, roboty malarskie, stolarka drzwiowa, elewacje.

Instalacja sanitarna wewnętrzna – instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Instalacja elektryczna wewnętrzna – kanały, koryta i drabinki kablowe, Rozdzielnice WLZ, instalacja oświetlenia podstawowego i alarmowego, instalacja odgromowa i wyrównawcza.

System sygnalizacji alarmu i pożaru

System sygnalizacji alarmu i włamania

Telewizja dozorowa CCTV

Instalacje teleinformatyczna

Inwestycja pod nazwą „Sobieszewo Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej” obejmowała:
1. W części lądowej:
– wykonanie hangaru na sprzęt pływający
– wykonanie budynku zawierającego pomieszczenie bosmanatu, sali szkoleń dla około 21 osób, pomieszczeń dodatkowych (tj. bezobsługowe sanitariaty, pomieszczenia porządkowe, pomieszczenia techniczne – pralnia z suszarnią oraz ciągi komunikacyjne)
– elementy małej architektury
– wykonanie dojazdów, dojścia i utwardzenia, w tym wykonanie miejsc parkingowych
– wykonanie schodów terenowych
2. W części wodnej:
– budowę trzech prefabrykowanych pomostów pływających z trapami zejściowymi o łącznej długości 301 m wraz z wyposażeniem (drabinki bezpieczeństwa, sprzęt ratowniczy, postumenty oświetleniowe zasilające wyposażone w gniazda elektryczne i zawory wodne, knagi cumownicze itp.)
– budowę slipu do wodowania jednostek pływających o wymiarach 6 x 6,5 m 
– wyposażenie nabrzeża (pachoły cumownicze, drabinki wyłazowe, odbojnice, stojaki na koło ratunkowe, postumenty oświetleniowe zasilające wyposażone w gniazda elektryczne i zawory wodne, knagi cumownicze, itp.)
– wykonanie dwóch tablic informacyjnych, w tym jedna typu „Żagiel”

 

BIURO ZARZĄDU
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Elzambud Sp. z o.o.

Zadowolenie inwestora pozostaje dla nas najważniejszym celem