Zespół kamieniczek dla Kurii Biskupiej w Elblągu

Prace obejmowały:

  • fundamentowanie pośrednie w oparciu o studnie żelbetowe
  • konstrukcję mieszaną żelbetową i murową

Powierzchnia użytkowa: ok. 1 800 m2

Realizacja robót przebiegała w konsultacji z Wojewódzki Konserwatorem Zabytków.