Budowa Stacji Uzdatniania Wody „Szopy”

Budowa Stacji Uzdatniania Wody „Szopy” w miejscowości Karczowiska Górne gm. Gronowo Elbląskie, na działce 101/5 (obecnie nr 50), obejmująca między innymi budowę budynku SUW, budowę odstojnika wód popłuczynowych, budowę zbiorników magazynowych wody wraz z fundamentem.

Powyższa Stacja Uzdatniania Wody będzie zasilać Miasto Elbląg w wodę. Obiekt umiejscowiony na terenie mocno depresyjnym. W pierwszym etapie wykonano wzmocnienie terenu poprzez nasyp zbrojony geowłókninami.

W drugim etapie przygotowano podłoże pod roboty fundamentowe w postaci kolumn przemieszczeniowych FDP Ø 400 w ilości 287 szt. i średniej długości 17,5 mb.

Stacja Uzdatniania Wody w Szopach składa się z dwóch zbiorników cylindrycznych średnicy 19,5 m na czystą wodę użytkową, podziemnego odstojnika popłuczyn i głównego obiektu SUW Hali dwuczęściowej hali technologicznej , bocznej nawy socjalno – technicznej i części elektrycznej.

Wszystkie obiekty posadowione są na masywnych żelbetowych płytach fundamentowych.