Sport i rekreacja

Kompleksowe zagospodarowania terenu:

  • tereny sportowe
  • tereny rekreacyjne
  • tereny rekreacyjno-sportowe
  • place zabaw