Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej

Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej.

Zakres prac wykonywanych w zabytkowym budynku Biblioteki Elbląskiej (o powierzchni użytkowej 1.511,07 m²) oraz zabytkowym obiekcie poprzemysłowym (o powierzchni użytkowej 1.250,47 m²) obejmuje prace remontowe oraz modernizacyjno – adaptacyjne.

Realizowane prace polegały na kapitalnym remoncie oraz:

  • Adaptacji strychu na pomieszczenia użytkowe, pełniące funkcje: sali audiowizualnej, galerii oraz sali tradycji i klubu środowiskowego;
  • Adaptacji piwnic biblioteki na pomieszczenia użytkowe pełniące funkcje: sal warsztatowej – papierni artystycznej, biblioteki wirtualnej, Sali wystawowej i klubowej;
  • Adaptacji pomieszczeń parteru na potrzeby sali konferencyjno – widowiskowej;
  • Modernizacji pomieszczeń parteru na potrzeby czytelni specjalistycznych, centralnej wypożyczalni oraz Biblioteki Przedsiębiorczości;
  • Modernizacji pomieszczeń I piętra na Pracownię Badań Regionalnych i Pracownię Archiwistyczną;
  • Modernizacji obiektu poprzemysłowego przy ul. Św. Ducha 25 – pomieszczenia dla potrzeb przechowywania zabytków zbiorów Biblioteki Elbląskiej, pomieszczenia udostępniane na potrzeby działalności Biblioteki Pedagogicznej oraz adaptacja części parteru na księgarnię.
  • Kompleksowej wymianie instalacji wewnętrznych i przyłączy zewnętrznych.