Realizacja zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Reja w Elblągu

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z parkingiem podziemnym przy ul. Reja – Żeromskiego w Elblągu.

Budynek w układzie litery C, składający się z dwóch skrzydeł A -zachodniego, B – wschodniego połączonych w części podziemnej wspólnym wjazdem do podziemnego parkingu.

Zabudowa o czterech kondygnacjach nadziemnych. Każde ze skrzydeł budynku składa się z trzech klatek schodowych.

Budynek realizowany w technologii tradycyjnej z elementami prefabrykacji, spore fragmenty ścian wykonywane jako monolityczne, zaś stropy jako płyty żelbetowe monolityczne.

Budynek przykryty stropodachem płaskim niewentylowanym z elementami dachów stromych.