Przystań żeglarska w Sztutowie

Budowa przystani żeglarskiej w Sztutowie

Budowa przystani żeglarskiej usytuowana jest w okolicy mostu zwodzonego na wysokości miejscowości Sztutowo w brzegu rzeki Wisły Królewieckiej. Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje 3.715m2 powierzchni części lądowej oraz o 160 m2 powierzchni zajętego akwenu poprzez urządzenia wodne – pomosty pływające.

Zakres Inwestycji obejmuje wykonanie:

  1. Slipu umożliwiającego wodowanie jachtów.
  2. Umocnienia antyerozyjnego brzegu rzeki ( wykonanie od strony rzeki palisady i okładziny z materaców gabionowych).
  3. Pontonów pływających o wymiarach 40m długości i 4 m szerokości umożliwiającego czasowe cumowanie jachtów oczekających na opuszczenie zwodzonego mostu na Wiśle Królewieckiej.
  4. Parkingu na 5 miejsc postojowych
  5. Drogi gruntowej umocnionej (powierzchnia 335,5m2)
  6. Estrady o średnicy 10m oraz dróg i ciągów pieszych o całkowitej powierzchni 705,6m2