Przystań kajakowa w Starej Kiszewie

Zakres prac obejmował:

  • wykonanie umocnienia brzegu rzeki oraz zatoki z palisady drewnianej i materacy gabionowych,
  • budowę przystani kajakowej tworzącej zatokę, na której znajdują się pomosty pływające, które są połączone z brzegiem za pomocą trapów ruchomych,
  • budowę trzech wiat wypoczynkowych,
  • budowę parkingu,
  • budowę nawierzchni pieszo-jezdnych,
  • budowę nawierzchni pieszych,
  • oświetlenie wiat wypoczynkowych oraz oświetlenie parkowe,
  • rozmieszczenie elementów małej architektury, ławek parkowych, koszy na śmieci, elementów placu zabaw , klocków betonowych,