Port w Kątach Rybackich

Rozbudowa portu w Kątach Rybackich w ramach ,, Programu Pętla Żuław’’

Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 8.894,2 m2 powierzchni części lądowej oraz 478m2 powierzchni zajętego akwenu poprzez urządzenia wodne – pomosty pływające.

Zakres Inwestycji obejmuje wykonanie:

  • Przystani żeglarskiej umożliwiającej kilkudniowe cumowanie jachtów do pływających pontonów  z przyłączami energetycznymi o wymiarach 60 m długości i 4 m szerokości.
  • Parterowego budynku sanitarno-socjalnego o powierzchni zabudowy 123m2, umożliwiającego żeglarzom przygotowanie posiłków, kąpiel i skorzystanie z toalet.
  • Pomostu stałego drewnianego o wymiarach 59m długości i 4 m szerokości  posadowionego na stalowych słupach.
  • Parkingu na 64 miejsca postojowe służącego poza sezonem na składowanie jachtów.
  • Slipu betonowego umożliwiającego wodowanie jachtów
  • placu manewrowego o powierzchni 780m2.
  • Chodników i drogi dojazdowej do slipu, pomostu i budynku sanitarno-socjalnego.