Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu

Budowa rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu

Prace budowlane wykonywane były w obiekcie objętym ochroną konserwatorską na mocy ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568, z późn. zm.)

Wykonanie robót budowlanych obejmowało m.in.:

 1. utworzenie dziewięciu w pełni wyposażonych pracowni do kształcenia zawodowego,
  w tym:

  • trzech pracowni do szkolenia zawodowego kucharzy, techników żywienia
   i gospodarstwa domowego, dietetyków, organizatorów usług gastronomicznych
  • dwóch pracowni do szkolenia zawodowego cukierników, w tym pracowni czekolady
  • pracowni do nauki obsługi konsumentów w ramach szkolenia zawodowego techników żywienia i techników usług gastronomicznych oraz kelnerów
  • pracowni sensorycznej z wyposażeniem wraz z pomieszczeniem przygotowania próbek
  • pracowni chemicznej z wyposażeniem
  • pracowni mikrobiologicznej z wyposażeniem wraz z zapleczem
 2. utworzenie pracowni dydaktyczno-audiowizualnej z wyposażeniem do teoretycznego szkolenia zawodowego oraz przeprowadzania instruktażu na zajęciach praktycznych realizowanych w kuchni profesjonalnej
 3. utworzenie węzła sanitarnego dla uczniów
 4. utworzenie pracowni kuchni profesjonalnej z wyposażeniem, wraz z zapleczem i ladą ekspozycyjno-eksploatacyjną oraz dźwigiem towarowym
 5. utworzenie pracowni restauracyjnej połączonej z bufetem
 6. utworzenie pracowni do szkolenia zawodowego hotelarzy z pokojami 1 i 2 osobowymi
  z zapleczem sanitarnym wraz z recepcją i zapleczem socjalnym, w piwnicy utworzono pralnię maglem oraz magazyn żywności dla pracowni restauracyjnej
 7. dostosowanie szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 8. przebudowę części administracyjnej na pracownie hotelarskie
 9. wymianę stolarki okiennej
 10. rozbudowę budynku o łącznik prowadzący z zaplecza pracowni profesjonalnej do piwnicy budynku z pracowniami hotelarskimi
 11. remont tarasu od strony boiska
 12. instalację wod.-kan., c.o., węzła cieplnego i gazowej
 13. instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 14. instalacje elektryczne
 15. prace konserwatorskie polegające na renowacji majoliki w pracowni restauracyjnej
 16. przyłącza wod-kan, kanalizacji deszczowej i instalacji p.poż.
 17. zagospodarowanie terenu (drogi, parkingi, dojścia, ogrodzenie, zieleń)
 18. dostawę i montaż w modernizowanych pomieszczeniach wyposażenia, spełniającego warunki wyposażenia dla potrzeb gastronomicznych.