Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa oraz Miejskiej Sieci Szerokopoasmowej.

W ramach przebudowy budynek został wyposażony w windę oraz nowe instalacje i urządzenia niezbędne do funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa oraz Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu.

Przeprowadzone prace budowlane obejmowały między innymi:

  • Wyburzenia istniejących ścianek
  • Budowa nowych ścian podziału wewnętrznego
  • Wykonanie przekuć w ściankach
  • Wykonanie podciągów i nadproży
  • Wykonanie konstrukcji wzmacniającej strop serwerowni
  • Fundamenty pod agregaty prądotwórcze
  • Wymiana posadzek
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • Wykonanie podłóg technicznych
  • Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych
  • Wykonanie docieplenia i nowego pokrycia dachu
  • Wykonanie konstrukcji nośnej podtrzymującej urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne na dachu
  • Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych
  • oraz wszystkie dostawy towarzyszące (np. UPS-y, oprogramowanie itp.)