ETAP I

Domy  ( zakończenie budowy 31 grudnia 2019 )

Numer domu Powierzchnia użytkowa
domu [m2]
Powierzchnia
działki [m2]
Udział w częściach wspólnych Ilość
pokoi
Cena brutto [PLN] Karta
lokalu
Status
1A 152,37 360 Tak 5 DOM 1A_parter
DOM 1A_piętro
~~
1B 143,54 358 Tak 4 DOM 1B_parter DOM 1B_piętro ~~
2A 152,37 355 Tak 5
DOM 2A_parter DOM 2A_piętro Rezerwacja
2B 143,54 344 Tak 4 DOM 2B_parter DOM 2B_piętro ~~
3A 155,14 411 Tak 5
DOM 3A_parter DOM 3A_piętro ~~
3B 143,54 365 Tak 4 DOM 3B_parter
DOM 3B_piętro
~~
4A 136,52 337 Tak 4 DOM 4A_piętro
DOM 4A_parter
~~
4B 143,54 344 Tak 4
DOM 4B_parter
DOM 4B_piętro
~~
5A 155,14 419 Tak 5
DOM 5A_parter
DOM 5A_piętro
~~
5B 143,54 373 Tak 4
DOM 5B_parter
DOM 5B_piętro
~~
6A 136,52 337 Tak 4 DOM 6A_parter
DOM 6A_piętro
~~
6B 143,54 343 Tak 4
DOM 6B_parter
DOM 6B_piętro
~~
7A 155,14 427 Tak 5
DOM 7A_parter
DOM 7A_piętro
Rezerwacja
7B 143,54 380 Tak 4
DOM 7B_parter
DOM 7B_piętro
~~
8A 136,52 337 Tak 4
DOM 8A_parter
DOM 8A_piętro
~~
8B 143,54 343 Tak 4
DOM 8B_parter
DOM 8B_piętro
Rezerwacja
9A 143,54 383 Tak 4
DOM 9A_parter
DOM 9A_piętro
~~
9B 152,37 574 Tak 5
DOM 9B_parter
DOM 9B_piętro
Rezerwacja
10A 143,54 344 Tak 4
DOM 10A_parter
DOM 10A_piętro
~~
10B 152,37 367 Tak 5
DOM 10B_parter
DOM 10B_piętro
Rezerwacja
12A 136,52 309 Tak 4
DOM 12A_parter
DOM 12A_piętro
~~
12B 136,52 330 Tak 4
DOM 12B_parter
DOM 12B_piętro
Rezerwacja

ETAP II

Domy

Numer domu Powierzchnia użytkowa
domu [m2]
Powierzchnia
działki [m2]
Udział w częściach wspólnych Ilość
pokoi
Cena brutto [PLN] Karta
lokalu
Status
11A ~~ ~~ Tak ~~ ~~ ~~ ~~
11B ~~ ~~ Tak ~~ ~~ ~~ ~~