Fundament wielkogabarytowy dla firmy PROXMUS

Budowa fundamentu przemysłowego wielkogabarytowego dla firmy PROXMUS.