Fundament obrabiarki WALDRICH

Fundament obrabiarki WALDRICH Gantry Powertec 5500 AG-S na terenie ALSTOM Power
Sp. z o.o. w Elblągu przy ul. Dolnej 5 w hali C-40.

Na prace składały się:

  • wyburzenie starych fundamentów metodą pirotechniczną
  • wykopy z zabezpieczeniem statyki hali
  • ścianka szczelna z G-62
  • mikropale Stabilator – Tytan
  • układ odwodnieniowy z zespołem pomp głębinowych
  • wielkopowłokowe izolacje Firmy Schomburg z mostowymi papami termozgrzewalnymi
  • stropy żelbetowe o grubości do 120 cm

Kubatura: 3 200 m3

Inwestycja realizowana przy utrzymaniu ciągłości produkcji pozostałej części hali.