Budowa terminalu portu morskiego w Elblągu

Rozbudowa portu morskiego o miejsca odpraw paszportowo – celnych przy ul. Portowej
w Elblągu – Etap I

Roboty ogólnobudowlane – roboty ziemne, płyta fundamentowa, ściany fundamentowe, słupy żelbetowe, fasady szklane z konstrukcją nośną, podkłady posadzkowe, daszki wraz z konstrukcją przy stropodachu, roboty kowalsko – ślusarskie, stolarka okienna, roboty tynkarskie, posadzki, sufity podwieszane, roboty malarskie, stolarka drzwiowa, elewacje.

Instalacja sanitarna wewnętrzna – instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Instalacja elektryczna wewnętrzna – kanały, koryta i drabinki kablowe, Rozdzielnice WLZ, instalacja oświetlenia podstawowego i alarmowego, instalacja odgromowa i wyrównawcza.

System sygnalizacji alarmu i pożaru

System sygnalizacji alarmu i włamania

Telewizja dozorowa CCTV

Instalacje teleinformatyczna