Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 9 w Elblągu

Inwestycja polega na kompleksowej realizacji hali sportowej stanowiącej budynek wolnostojący o konstrukcji stalowej, szkieletowo – łukowej. Obiekt połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym oraz budynkiem zaplecza hali sportowej, przyległym wzdłuż trzech boków hali w kształcie litery C.

Realizacja obejmuje również:

Budowę instalacji: wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej i odgromowej.

Budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplnego.

Zagospodarowania terenu: budowa boiska sportowego o wymiarach 44 x 22 m, budowa chodników, parkingów placów manewrowych, wykonanie trawników, nasadzenie zieleni

Powierzchnia użytkowa: 1 907,70 m²

Kubatura: 10 856,00 m³

Powierzchnia zabudowy: 2 144,00 m²