Kadra

Ogromny wpływ na duży rozwój firmy oraz wysoką jakość świadczonych usług ma zatrudnienie stałego zespołu wysoko wykwalifikowanych fachowców, kadry inżynieryjno-technicznej o dużej wiedzy i doświadczeniu zawodowym z niezbędnymi uprawnieniami, jak również zatrudnienie młodych rozwijających się zawodowo oraz niebojących się nowych wyzwań inżynierów.

W obecnej chwili przedsiębiorstwo zatrudnia blisko 100 pracowników.

Wszyscy pracownicy naszej firmy mają możliwość ciągłego ponoszenia swoich kwalifikacji. Uczestniczą w szkoleniach przeprowadzanych przez producentów, są na bieżąco zapoznawani z nowymi technologiami i materiałami, które umiejętnie stosują w praktyce.