Misja

Mając na uwadze realizację wyznaczonej misji skupiliśmy się przede wszystkim na:

  • ciągłym doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością
  • wdrożeniu innowacyjnych technologii informatycznych
  • budowaniu jak najlepszych relacji między pracownikami, stałym podnoszeniu ich  kompetencji w zakresie wykształcenia,  posiadanych umiejętności i doświadczenia oraz zapewnienia należytych warunków pracy
  • lepszej współpracy ze sprawdzonymi dostawcami, będącymi w stanie sprostać naszym wymaganiom w zakresie jakości i terminowości wykonania
  • szacowaniu ryzyka przedsięwzięć, wraz z identyfikowaniem potencjalnych sytuacji awaryjnych i podejmowaniu niezbędnych działań zapobiegawczych
  • zapewnieniu zasobów umożliwiających realizację niniejszej polityki