Fundament pod centrum obróbcze wytaczarsko-frezarskie HCW-3000 na terenie hali B-13 Zakładu Mechanicznego ELTECH Sp. z o.o.

20200113_105038