Budowa Stacji Uzdatniania Wody „Szopy”

Budowa Stacji Uzdatniania Wody „Szopy” w miejscowości Karczowiska Górne gm. Gronowo Elbląskie, na działce 101/5 (obecnie nr 50), obejmująca między innymi budowę budynku SUW, budowę odstojnika wód popłuczynowych, budowę zbiorników magazynowych wody wraz z fundamentem.

Powyższa Stacja Uzdatniania Wody będzie zasilać Miasto Elbląg w wodę. Obiekt umiejscowiony na terenie mocno depresyjnym. W pierwszym etapie wykonano wzmocnienie terenu poprzez nasyp zbrojony geowłókninami.

W drugim etapie przygotowano podłoże pod roboty fundamentowe w postaci kolumn przemieszczeniowych FDP Ø 400 w ilości 287 szt. i średniej długości 17,5 mb.

Stacja Uzdatniania Wody w Szopach składa się z dwóch zbiorników cylindrycznych średnicy 19,5 m na czystą wodę użytkową, podziemnego odstojnika popłuczyn i głównego obiektu SUW Hali dwuczęściowej hali technologicznej , bocznej nawy socjalno – technicznej i części elektrycznej.

Wszystkie obiekty posadowione są na masywnych żelbetowych płytach fundamentowych.

IMG_20181116_083406 IMG_20181116_083428 IMG_20181116_083500IMG_20181116_083559 IMG_20181116_085813 IMG_20181116_085834IMG_20181116_085838 20180613_103341_1528879724080_resized 20180613_103425_1528879720459_resized 20180613_103428_1528879718160_resized 20180613_103434_1528879715566_resized 20180613_103529_1528879634899_resized 20180613_103544_1528879632377_resized 20180613_103605_1528879629702_resized 20180613_103613_1528879627123_resized