Budowa Mini Parku nad Jarem (Zielony Park) w Elblągu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 r.

Na początku września ruszyły prace polegające na kompleksowym zagospodarowaniu części terenu zielonego nad Jarem przy
ul. Kłoczowskiego w Elblągu. Celem inwestycji jest stworzenia parku wielofunkcyjnego, plenerowego  miejsca  ze  strefami  aktywności  dla  różnych  grup  wiekowych  oraz  miejsca integracji społecznej.  Założenia  przedsięwzięcia  polegają  na:  budowie  toru  rowerowego  dla
dzieci wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym,  budowie placu  zabaw  z urządzeniami zabawowo – sprawnościowymi oraz jego ogrodzeniem,  montażu urządzeń siłowni plenerowej zlokalizowanych wzdłuż ciągu komunikacyjnego, budowie ciągów  komunikacyjnych  oraz  montażu  pozostałych elementów  małej  architektury.  W  ramach  projektu  przewiduje  się  również stworzenie górki saneczkowej. Zakończenie prac przewidziano na koniec października br.