ELZAM-ZAMECH – adaptacja fundamentu

Adaptacja fundamentu pod wiertarko-frezarkę WFT 13 Fermat dla Zakładu Mechanicznego „Elzam-Zamech” Sp.z o.o. w Elblągu.