Pływalnia miejska przy ul. Robotniczej 68 w Elblągu

Zakończono prace związane z przebudową obiektu Pływalni miejskiej.

 

 

Kilka zdjęć z realizacji niecek stalowych:

Przebudowę realizujemy w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „Przemysłówka 03” Antoni Klecha

Zakres inwestycji obejmuje:
1)    wykonanie robót budowlanych, w tym:
a)    przebudowę niecki basenowej o wym. 12,50×25,03x(1,20-2,00)m na nieckę stalową,
b)    przebudowę niecki basenowej o wym. 3,70×9,78x(1,00-1,20)m na nieckę stalową,
c)    przebudowę plaż basenowych,
d)    przebudowę wentylacji budynku wraz z automatyką sterowania,
e)    zmianę technologii uzdatniania wody wraz z automatyką sterowania,
f)    roboty wykończeniowe w ciągach komunikacyjnych parteru i I piętra,
g)    dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: dostawa i montaż dźwigu osobowego iwykonanie zespołu szatniowego wraz z węzłem sanitarnym,
h)    przebudowę toalet na parterze przy wejściu głównym,
i)    przebudowę szatni i toalet na I piętrze przy wejściach na trybuny,
j)    wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w przebudowywanej części obiektu,
k)    wymianę instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem, teletechnicznych w przebudowywanej części obiektu,
l)    wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
ł)    wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych,
m)    wykonanie sufitów podwieszanych nad małą niecką,
n)    wykonanie remontu klatki schodowej pomiędzy szatniami a nieckami basenowymi,
o)    wymianę stolarki okiennej w przebudowywanej części,
p)    wymianę stolarki drzwiowej w przebudowywanej części,
2)    wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej.

Koszt realizacji zadania wynosi 5.448.917,04 zł, z czego 2.724.000,00 zł pochodzić będzie z dofinansowania Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej edycja 2016.