Renowacja Sądu w Kwidzynie

Celem było wykonanie prac związanych z remontem elewacji wraz z częściową wymianą i renowacją stolarki budowlanej budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie wpisanego jako dobro kultury do rejestru zabytków pod numerem 501/96

Zakres prac remontowo-konserwatorskich Budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie m.in :

  1. przygotowanie do malowania i malowanie elewacji budynku,
  2. wymiana schodów zewnętrznych,
  3. renowacja detali architektonicznych,
  4. wymiana stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
  5. częściowa wymiana i renowacja stolarki drzwiowej,
  6. wykonanie instalacji elektrycznej.